Наука

Институтът развива активна изследователска дейност – можете да се запознаете напълно безплатно с някои от нашите издания:

Азбука на успешния психотерапевт (популярно издание), 2015, автор – Силвия Давидова-Иванова pdfs-512

Христоматия по управление на човешкия капитал, 2016, Том 1, ISBN 978-1-945603-58-7, съставител и преводач от английски език – Силвия Давидова-Иванова pdfs-512

Христоматия по управление на човешкия капитал, 2016, Том 2, ISBN 978-1-68419-869-6, съставител и преводач от английски език – Силвия Давидова-Иванова pdfs-512

Защо психотерапията се нуждае от постмодернизма – Богдан Барбаро  (уводна статия в изданието „Психотерапия в постмодерната епоха“, 2018, ISBN 978-1-64255-720-6, съставител и преводач – Силвия Давидова-Иванова, с. 7-24) pdfs-512

Когато тялото разказва: за автентичното движение като практика – Александър Гиршон, 2017, ISBN 978-1-64008-124-6, 128 с.  pdfs-512

Психотерапия в постмодерната епоха – христоматия, съставител и преводач Силвия Давидова-Иванова, ISBN 978-1-64255-720-6, 272 с.  pdfs-512

Интегративна танце-двигателна терапия – В. В. Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко, преводач от руски език Силвия Давидова-Иванова, 2017, ISBN  978-1-64007-060-8, 308 с.  pdfs-512

Психотерапевтична енциклопедия – Б. Карвасарски, преводач от руски език Силвия Давидова-Иванова, 2020, ISBN 5-88782-393-3, 1574 с. pdfs-512