365 дни на психотерапията: 324 – Неопсихоанализа на Шулц-Хенке

Немският психиатър и психоаналитик Шулц-Хенке (Шульц-Хенке (Schultz-Hencke H., 1892-1953) е един от най-видните представители на т.н. неопсихоанализа (неопсихоанализ). Завършил е Берлинският психоаналитичен институт (Берлинский психоаналитический институт). От 1936 г. работи в организирания от нацистите, единствен по онова време в Германия институт за психологически изследвания и психотерапия под ръководството на М. Гьоринг (М. Геринг (Goring M.), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 324 – Неопсихоанализа на Шулц-Хенке

365 дни на психотерапията: 323 – Нервно-мускулна релаксация

Под този термин се разбира процесът на изпълнение от страна на индивида на редица упражнения, които могат да намалят неговата нервна активност (нервно-) и напрежението при съкращаването на напречно-набраздената скелетна мускулатура (мускулна) . Този процес обикновено включва изотонични и/или изометрични съкращения на мускулите, изпълнявани от пациента съгласно началната инструкция на психотерапевта. Най-известен от методите за … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 323 – Нервно-мускулна релаксация

365 дни на психотерапията: 322 – Обществени функции на психотерапията

Ролята на психотерапията в съвременното общество е голяма, но нееднозначна. От една страна, тя оказва стабилизиращо влияние върху обществения живот като цяло, а от друга — тя непрекъснато формира свободни от обществения натиск възгледи относно личностното и социалното функциониране на индивида. Различават се няколко повече или по-малко отчетливи О. Ф. Н. П. (Jaeggi E., 1982). … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 322 – Обществени функции на психотерапията

365 дни на психотерапията: 321 – Подкрепление

В контекста на учението за висшата нервна дейност под П. се разбира съчетанието между безусловен дразнител, който предизвиква значима биологична реакция с предхождащ я индиферентен стимул, което води до формирането на класически условен рефлекс. В качеството на подкрепящ се разглежда всеки един стимул, който увеличава вероятността да се проявят определена реакция или форма на поведение. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 321 – Подкрепление

365 дни на психотерапията: 320 – Обучение в областта на психотерапията

С развитието на организационните основи на психотерапевтичната помощ, все по-голяма актуалност придобива разработването на основните принципи и методи за подготовка и повишаване на квалификацията в областта на психотерапията. Най-важна задача се явява създаването и реализирането на последователна система, на приемствени и взаимосвързани учебни програми, които позволяват да се осъществява преддипломна, подготовка след ВУЗ и следдипломна … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 320 – Обучение в областта на психотерапията

365 дни на психотерапията: 319 – Позитивна психотерапия по Н. Песекшиян и Х. Песекшиян

Авторско название на психотерапевтична концепция, разработена през 1972 г. от Н. Песекшиян (Н. Пезекшиян, Peseschkian N.) и неговия син Х. Песекшиян (X. Пезешкиан, Peseschkian H.). Н. Песекшиян обръща внимание на произхода на термина „позитивна психотерапия” (positive psychotherapie от лат. positum — „имащ място, реално съществуващо” («имеющее место, реально существующее»), а не от positivum — положително … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 319 – Позитивна психотерапия по Н. Песекшиян и Х. Песекшиян

365 дни на психотерапията: 318 – Наркопсихотерапия с помощта на газова смес на диазотен оксид и кислород

Един от вариантите на наркопсихотерапия (наркопсихотерапия, Панько Т. В., 1987). При провеждането на психотерапия с помощта на диазотен оксид (закись азота/райски газ) и на кислород се разграничават следните етапи. Първи етап – подготвителен, по време на който на болния се дават сведения за методиката, като не само се подчертават нейните преимущества пред другите (безвредност, висока … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 318 – Наркопсихотерапия с помощта на газова смес на диазотен оксид и кислород