365 дни на психотерапията: 275 – Психоанализа и политика

Въпросът за това нужно ли е и могат ли психоаналитиците да участват в изучаването на обществените и на политическите процеси и по какъв начин може да се осъществява подобно участие съществува от момента на самото възникване на психоанализата (психоанализ), впрочем както и отговора на него. В трудовете на Фройд (Фрейд, Freud S.) се посочват два … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 275 – Психоанализа и политика

365 дни на психотерапията: 274 – Психоанализа и литература

Много ключови понятия от философията на Фройд (Фрейд, Freud S.) имат литературен и литературоведски произход. В произведенията си той прави множество препратки към Аристотел, Гьоте, Грилпарцер, Хайне, Хофман, Келер, Ибсен, К. Ф. Майер, Ницше, Шопенхауер, Шекспир, Софокъл, Стриндберг, Зола (Аристотел, Гёте, Грильпарцер, Гейне, Гофмана, Келлер, Ибсен, К. Ф. Мейер, Ницше, Шопенгауэр, Шекспир, Софокл, Стриндберг, Золя) … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 274 – Психоанализа и литература

365 дни на психотерапията: 273 – Психоанализа в Русия

Първото приложение на идеите на виенската школа за психоанализа в руската психиатрия датира от 1896 г., когато московският лекар В. М. Даркшевич (В. М. Даркшевич) използва новооткрития катартичен метод на Бройер-Фройд (Брейер-Фройд, Breuer J.—Freud S.) в лечението на алкохолици и на нервноболни. Широка известност в медицинските и хуманитарни кръгове обаче психоанализата започва да придобива едва … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 273 – Психоанализа в Русия

365 дни на психотерапията: 272 – Психоанализа

Психотерапевтичен метод, разработен от Фройд (Фрейд,  Freud S.). Основополагащото понятие, което обединява възгледите на Фройд с тези на Адлер (Адлер, Adler А.) и Юнг (Юнг, Jung C. G.), а също и с неопсихоаналитиците (вж Неопсихоанализ), се явява представата за безсъзнателните психични процеси и използваните за техния анализ психотерапевтични методи. П. (вж Класическа психоанализа/классический психоанализ) включва … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 272 – Психоанализа

365 дни на психотерапията: 271 – Психична преработка

П. П. (working through) е процес, посредством който анализът включва в себе си тълкуване и преодолява поражданите от него съпротиви (сопритивление). В дадения случай става дума за психична работа, посредством която субектът приема някои изтласкани съдържания и се освобождава от властта на механизмите на повторение. П. П. протича постоянно по време на лечението, на някои … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 271 – Психична преработка

365 дни на психотерапията: 270 – Директен анализ на Роузън

Метод за разбирането и за лечението на психозите, предложен от Роузън (Роузън, Rosen J., 1953), който, както се вижда от названието му, е свързан с концепциите на Фройд ((Фрейд, Freud S.)), но класическите психоаналитични теория и техника в него са значително модифицирани. Първите публикации на Роузън се появяват във време, в което психиатрията все още … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 270 – Директен анализ на Роузън

365 дни на психотерапията: 269 – Протрептика

От гръцки език  protrepe — подбуждам, скланям, заставлявам, принуждавам). Психотерапевтичен метод, основан на активното внушение (внушение). Терминът П. е предложен от Кречмер (Кречмер, Kretschmer E., 1949) за обозначаване на методи за интензивно превъзпитание с използване на насилствени упражнения. П. по Кречмер се използва за отстраняване на невротичната симптоматика, проявявана под формата на примитивни реакции и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 269 – Протрептика