Визитка

ОБРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2001 – Средно специално образование, квалификация „Среден мениджър с английски език“, ДФСГ Интелект – гр. Плевен (експериментална програма по предприемачество и мениджмънт на проф. М. Митрополитски) – среден успех 6.00/6.00;
2006 – Бакалавърска степен по Психология, СУ „Св. Климент Охридски“ – среден успех 6.00/6.00;
Тема на бакалавърската теза: „Проблемът за садомазохизма в психоаналитичната теория на Фройд“;
2009 – Магистърска степен по Трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“;
Тема на магистърската теза: „Перцепции за коучинга в българските креативни индустрии“;
2015 – Докторска степен по Психология на дейността (Организационна психология), СУ „Св. Климент Охридски“;
Тема на дисертационния труд: „Личностни фактори и организационни детерминанти на отчуждението от работата„;
2014 – 2015 – Участие в група за себепознание и личен опит – основни водещи проф. К. Сапунджиева и проф. Н. Бояджиева (в рамките на магистърска програма „Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства)“;
2015 – Магистърска степен по Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, СУ „Св. Климент Охридски“ (семестриално завършена);
2017 – Слушател на семинар на танце-двигателния терапевт Адам Барли (Adam Barley) „Петте ритъма на живота“ (The Five Rhythms of Life), на английски език;
2017 – Слушател на семинар на танце-двигателния терапевт Амбър Елизабет Грей (Amber Elizabeth Gray) „Танцът на травмата“ (The Dance of Trauma), на английски език;
2017 – Слушател на семинар на танце-двигателния терапевт и академичен изследовател Д-р Хелън Пейн (Helen Payne) „Въплъщаване, основано на доказателства“ (Evidence-based embodiment), на английски език.
2019 – Шестседмичен курс „Лечение чрез изкуство“ (Healing with the Arts), Университет на Флорида, САЩ, обучители: Д-р Мери Рокууд Лейн (Mary Rockwood Lane, PhD и Д-р Майкъл Самюелс (Michael Samuels, MD);
2019 – Kрaтки обучения

√ „Привличане, назначаване и сътрудничество с поколението Z“ // Attracting, Hiring and Working with Gen Z“ (author Sophie Wand)
√ „Да бъдеш добър ментор“ // „Being a Good Mentor“ (author Ellen Ensher),
√ „Позитивен на работа“// „Being Positive at Work“ (author Brenda Bailey-Hughes)
√ „Езикът на тялото за лидери“// „Body Language for Leaders“ (author Carol Kinsey Goman)
√ „Създаваме креативни организации“// „Building Creative Organizations“ (author Thea Polancic)
√ „Коучинг на служителите в трудни ситуации“ // „Coaching Employees through Difficult Situations“ (author Lisa Earie McLeod, Elizabeth Lotardo)
√ „Коучинг и развитие на служителите“// „Coaching and Developing Employees“ (author Lisa Gates)
√ „Как да се свързваме с нашите мениджъри от поколението на милениалите“ //“Connecting with Your Millennial Manager“ (author John Tarnoff)
√ „Използване на работодателската марка за привличане на таланти“ // √ „Employer Branding to Attract Talent“ (author Roberta Matuson)
√ „Екзекютив присъствие: съвети към жените“// „Executive Presence: Tips for Women“ (author Roberta Matuson)
√ „Coaching Employees through Difficult Situations“ (author John Ullmen)
√ „Cultivating a Growth Mindset“ (author Gemma Leigh Roberts)
√ Екзекютив лидерство //“Еxecutive Leadership“ 
√ „Стратегическо управление на човешките ресурси“ //“Strategic Human Resources“,
√ „Управление на мултигенерационната работна сила“// „Managing a Multigenerational Workforce“
√ „Proven Success Strаtegies for Women at Work“,
√ „Finding and Retaining High Potentials“,
√ „Managing High Potentials“,
√ „Interviewing Techniques“,
√ „Influencing Others“,
√ „Leaderships for Women“,
√ „The Human Resources Hero“,
√ „Hire, Retaing, and Grow  Top Millennial Talent“,
√ „Мениджърът Човешки ресурси като бизнес партньор“ // „HR as a Business Partner“,
√ „HR and Digital Transformation“,
√“Как да управляваме новоназначените мениджъри“ // „Managing New Managers“,
√ „Управление на екипи“//“Managing Teams“,
√ „New Manager Foundations“,
√ „Organizational Learning and Development“,
√ „Rewarding Employee Performance“,
√ „Unlock Your Team’s Creativity“.

РАБОТНА БИОГРАФИЯ

2007 – PR/Маркетинг специалист – „Медиа Реклама“ ООД
2007 – 2009 – Основател и психолог в студио за онлайн психологическо консултиране и психотерапия „Синтагма“ (www.psyntagma.wordpress.com);
2010 – 2013 – Редовен докторант по Психология на дейността (Организационна психология) във Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“;
2010 – Хоноруван асистент по Социална психология, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“;
:2011 – понастоящем – Основател и консултант по детско, организационно и индивидуално развитие в Институт за личностна и организационна ефективност – гр. София;
2015 – 2018 – Ментор на над 80 студенти от висши учебни заведения по обучителни програми „Консултативна психология и психотерапия“, „Съвременно управление на човешките ресурси“ и „Дигитален маркетинг“ в рамките на проект на МОН „Студентски практики“. Продължителност на обученията – 240 часа;
2018 – Лектор в УНСС, Институт по предприемачество, презентация на тема: „Предприемачът – психологически профил и ключови умения“.

ЧЛЕНСТВА, НАГРАДИ, ОТЛИЧИЯ

2001 – Първа награда за радио-реклама, връчена  от  Джуниър Ачийвмънт България (в рамките на конкурс сред ученически фирми);
2006 – Почетна грамота за пълно отличие, връчена от СУ „Св. Климент Охридски“
2015 – Грамота на Съюза на учените в България (СУБ) за принос в докторски дисертации на млади учени до 35 години

ПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ, КУРСОВЕ, РУБРИКИ

2015 – Планиран и реализиран уъркшоп „Мултимодална арт-терапия в родителско-детска диада по Л. Пролкс“;
2015 – 2018 – Планирано и реализирано практическо обучение (240 ч.) за студенти от български висши учебни заведения (в рамките на проект „Студентски практики“) – програми „Съвременно управление на човешките ресурси – практическо обучение“, „Консултативна психология и психотерапия“ и „Дигитален маркетинг“;
2018 – Адаптиран за българска популация и реализиран мини-курс „Послушно дете без викове и наказания“ (курс от 8 уебинара);
2018 – Планирани и реализирани уъркшопи „Мандала ателие“, „Петте ритъма на Гейбриъл Рот“;
2018 – проведени дискусии със студенти от български висши учебни заведения на тема „Актуално състояние на управлението на човешките ресурси в България“, „Съвременна кариера и професионално развитие“, „Психологическо консултиране и психотерапия в България – перцепции, проблеми, перспективи“;
2018 – Планирани и реализирана рубрики (на уебсайта и във Фейсбук страницата на Институт за личностна и организационна ефективност) – „Успешно родителство, или 33 дейности за изграждане на емоционална връзка с детето (0-7 години)“; „10х10, или 100 случая от 10 години консултативна практика“;
2019 – Планирана и реализирана рубрика (на уебсайта на Институт за личностна и организационна ефективност) – „Leading is…“ (Лидерството е… – рубрика на английски език, която представя визуално различни аспекти на лидерството и очертава семантично неговото съвременно значение); „365 дни на психотерапията“;
2019 – Планирани и реализирани месечни уебинари – „Жива женственост“ (м. април); „Комплекси и жизнена сила“ (м. май), „Родителите – най-предпочитаната жертва“ (м. юни), „Аз обичам моите защитни механизми“ (м. юли), „Работохолизмът – капан, компенсация или неизбежност“ (м. август), „Защо грижливото родителство НЕ гарантира добри резултати?“ (м. септември) „Как се разпознава отчайващият специалист по подбор?“ (м. октомври), „Качественото време с децата като показател за добро родителство“ (м. ноември), „Защо българинът е пасивен и избягва предприемачеството?“ (м. декември).
2019 – Изготвяне на дизайн на мини-курс за психолози и психотерапевти  с частна практика (20 ч.) – „Азбука на успешния психотерапевт„.
2020 – Планиран и реализиран месечен уебинар – „Зрeлостта на жената – отваряме кутията на Пандора“ (м. януари – 2020).

УЧАСТИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ

2011 –  Научна конференцияСъвременният поглед на докторанта към науката”, ЮЗУ, гр. Благоевград (участие с един доклад);
2012 –  Научна конференцияПриложната психология – възможности и перфспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 2 доклада);
2013 – Научна конференция  „Приложната психология – възможности и перфспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 1 доклад);
2015 – Научна конференцияПриложната психология – възможности и перспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 1 доклад);
2015 – Научна конференцияПсихологията – традиции и перспективи”, ЮЗУ, гр. Благоевград (участие с 2 доклада)
2015 – Втора научна конференция по развитието на образованието и психологическата наука в Евразия (2nd International conference on development of education and psychological science in Eurasia), Асоциация за прогресивни изследвания и висше образование East-West («East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH), гр. Виена, Австрия (участие с 1 доклад)
2016 – Научна конференцияПриложната психология – възможности и перспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 2 доклада)

ПУБЛИКАЦИИ

♦НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ♦

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

 1. Давидова-Иванова, С. (2016). Управление на човешкия капитал: класически теми и съвременни проблеми, Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 304 с. (христоматия, съставител и преводач), ISBN 978-1-68419-8-696.
 2. Давидова-Иванова, С. (2016). Управление на човешкия капитал: класически теми и съвременни проблеми – Том 2, Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 272 с. (христоматия, съставител и преводач), ISBN 978-1-94560-3-587.
 3. Давидова-Иванова, С. (2017). Отчуждението от работата – същност, фактори, превенция. (докторска дисертация), Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 128 с., ISBN 978-1-68418-085-1.
 4. Давидова-Иванова, С. (2018). Психотерапия в постмодерната епоха. Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 272 с. (христоматия, съставител и преводач), ISBN 978-1-64255-720-6.
 5. Давидова-Иванова, С. (2020). Танце-двигателната терапия: същност, развитие и приложно поле. Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ (под печат).

♦СТАТИИ И СТУДИИ♦

 1. Давидова, С. (2011). Терапия чрез творческо себеизразяване, в: Психология журнал, бр.88, год.9, 27-31.
 2. Давидова-Иванова, С. (2011). Лидерски стилове и отчуждение от работата, в: Сборник с доклади от научна конференция “Съвременният поглед на докторанта към науката”, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 220-224.
 3. Давидова-Иванова, С. (2012). Ефекти на трансформационното и транзакционното лидерство върху отчуждението от работата на служителите в съвременните организации, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология: възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 851-864.
 4. Давидова-Иванова, С. (2012). Хумористичното поведение в организациите – манифестация на отчуждението от работата, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология: възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 865-877.
 5. Давидова-Иванова, С. (2013). Управлението на човешките ресурси като детерминиращ фактор за отчуждението от работата, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология – възможности и перспективи, Университет-ско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 639-653.
 6. Давидова-Иванова, С. (2015). Класически техники за арт-терапевтична работа със семейства, в: Сборник с доклади от научна конференция Психологията – традиции и перспективи, Благоевград, 224-228.
 7. Давидова-Иванова, С. (2015). Отчуждението от работата в българска извадка – ниво и фактори, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложна психология: възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 187-202.
 8. Давидова-Иванова, С. (2015). Същност и задачи на семейната арт-терапия, в: Сборник с доклади от научна конференция Психологията – традиции и перспективи, Благоевград, 219-224.
 9. Davidova-Ivanova, S. (2015). An exploration of personality determinants of work alienation in Bulgarian socio-cultural environment, In: Proceedings of the 2nd International conference on development of education and psychological science in Eurasia. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 3-8.
 10. Давидова-Иванова, С. (2016). Интелектуалният труд като актуален изследова-телски проблем в организационните науки, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология – възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна (под печат).
 11. Давидова-Иванова, С. (2016) Проблемът за садомазохизма в творчеството на Зигмунд Фройд, в: Международни академични публикации: научен преглед, бр.1, София, 50-66.
 12. Давидова-Иванова, С. (2016). Развитие на концепциите за сексуалност и сексуален нагон в трудовете на З. Фройд, в: Международни академични публикации: научен преглед, бр. 1, София, 32-49.
 13. Давидова-Иванова, С. (2016). Съдържание и психометрични характеристики на въпросника на Н. Вохра и Н. Наир за диагностика нивото на отчуждение от работата (Work Alienation Questionnaire – N. Vohra & N. Nair, 2009), в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология – възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна (под печат).
 14. Давидова-Иванова, С. (2019). Възходът на несвързания с работата социален капитал,, или за съвременния демографски профил на управителите „Човешки ресурси” в България през 2019 г. (под печат).
 15. Давидова-Иванова, С. (2019). Перцепции за личностните характеристики, стила и условията на работа на успешния психотерапевт на студенти в български висши учебни заведения (2016-2018 година) (под печат).
 16. Давидова-Иванова, С. (2019). Нежното лице на кариерата – наративно изследване на случай на успешна женска кариера (под печат).
 17. Davidova-Ivanova, S. (2019). Work alienation and knowledge work: empirical study of the correlation between work alienation and some demographic variables of Bulgarian knowledge workers (In Press).

♦НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ♦

 1. Давидова-Иванова, С. (2017). Aзбука на успешния психотерапевт, Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 48 с., ISBN 978-1-63587-609-3.
 2. Davidova-Ivanova, S. (2018). 10 Recommendations to Improve Your IT Staff Management, http://www.silviadavidova.com// Публикация с отворен достъп от дата: 18.09.2018 г.

♦ПУБЛИКУВАНИ ПРЕВОДИ♦

 1. Гиршон, А.Е. (2017). Когато тялото разказва: за автентичното движение като практика. Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 128 с. (преводач от руски език), ISBN 978-1-64008-124-6.
 2. Козлов, В.В., Гиршон, А. Е., Веремеенко, Н. И. (2017). Интегративна танце-двигателна терапия, Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 304 с. (преводач от руски език), ISBN 978-1-64007-060-8.
 3. Карвасарски, Б. (2019). Психотерапевтична енциклопедия, Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 2000 с. (преводач от руски език), ISBN 978-1-68454-600-8

♦ПРЕВОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА С ОТВОРЕН ДОСТЪП /www.silviadavidova.com/♦

 1. Конфликтите на детската площадка: 12 проблема и начини за решение// Оригинално заглавие: КОНФЛИКТЫ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ: 12 проблем и способов решения!
 2. Какво е да имаш три деца?// Оригинално заглавие: Как оно – с тремя детьми?
 3. За какво е нужно на децата детството?//Для чего людам детство?
 4. Какво трябва да може бъдещият първокласник?// Что должен уметь будещий первоклассник?
 5. Не са ни учили да бъдем снизходителни към себе си// Нас не учили себя жалеть
 6. Моята жена, която през цялото време лъже… самата себе си// Моей жене, которой все время обманивает … саму себя.
 7. 50 забавни въпроса, които можете да зададете на детето// 50 забавных вопросов, которые Вы можете задать ребенку.
 8. Уморени сте да повтаряте на детето по 100 пъти едно и също? Изход има!// Устали напоминать ребенку по 100 раза одно и то же? Выход есть!
 9. 10 фрази на майка ми от моето детство, които ме направиха по-уверена в себе си//10 маминых фраз моего детства, которые сделали меня уверенной в себе.
 10. Как етикетирането на децата може да провали целия им живот?//Как навешанные на детей ярлики могут испортить всю их жизнь.
 11. Как да помогнете на детето да намери своето призвание// Как помочь ребенку найти свое призвание.
 12. 50 прости техники да успокоите себе си (и детето) в критични моменти//Как успокоить ребенка (и заодно себя): 50 простых техник.
 13. Мама изчезна и не обеща, че ще се върне// Она ушла – не обещала вернуться.
 14. Кога да тръгне детето на училище, или вопълът на психолога, работещ с деца в предучилищна възраст//Крик души психолога, работающего с дошкольниками.
 15. 15 гениални цитати на Людмила Петрановская//15 гениальных цитат Людмилы Петрановской.
 16. Какво ще помни Вашето дете?// Что будет помнить Ваш ребенок?
 17. Детето не трябва да се възпитава, а да се отглежда: 17 цитата от Юлия Гипенрайтер, които ще ни помогнат да разберем децата си// Ребенка нужно не воспитывать, а растить.
 18. Помоговорете с мен за уебинарите, моля!//Поговорите со мной о вебинарах, пожалуйста!
 19. 8 начина бързо да измислите ролева игра за детето// 8 способов быстро придумать ролевую игру для ребенка.
 20. 5 вида детско мрънкане и как да се справим с него// 5 видов детского нытья и как с ним справляться.
 21. Как бързо да се договорите с детето?// Как быстро договориться с ребенком?
 22. Поколението на скуката: как да развием дете, което не иска нищо?//Поколение скуки. Как развивать ребенка, который ничего не хочет.
 23. Умението да избираш//Умение выбирать.
 24. Как да помогнем на детето да се справи със злобата и обидата?// Как помочь ребенку справиться со злостью и обидой?
 25. Възпитаваме благополучни деца// Благополучные дети.
 26. 8 начина да научите детето да чака// 8 способов научить ребенка ждать (и не ныть при этом.
 27. Подрастващият в моя живот на родител// Подросток в моей жизни.
 28. Простичко правило за училищния успех на малкия ученик// Важное правило для ребенка-школьника.
 29. Как работи привързаността?// Как работает привязанность? (простым языком для родителей).
 30. Различната похвала: как да хвалим правилно произведенията на детето?// Разная похвала: как хвалить поделки ребенка?
 31. 7 съвета как повишите самооценката на неувереното дете// Почти каждый день моя дочь жаловалась и страдала. 7 советов, как повысит самооценку в неуверенных в себе детей.
 32. Отново за отношенията между братята и сестрите// Отношения между братьями и сестрами.
 33. Само в големия град, или кога да пуснем детето да излиза без нас и как да го научим на самостоятелност//Один в большом городе: когда ребенка отпускать одного из дома и как научить его самостоятельности.
 34. Психолозите са по-болни от пациентите си//Все психологи сами больные.
 35. 6 фрази, с които задължително ще предизвикате скандал с тийнейджъра… и цели 9 начина да избегнете това// 6 фраз, с которых точно начнется скандал с подростком … и целых 9 способов как его избежать.
 36. Задачата на индивидуацията// Задача индивидуации (Дж. Холлис).
 37. Как твоето тяло ти казва. че това не е твоят мъж// Как твое тело говорит, что это не твой мужчина.
 38. 10 фрази, които укрепяват и поддържат Вашите отношения и семейството ви// 10 фраз, которые укрепляют отношения и семью.
 39. Грижи се за себе си, мамо// Беречь себя.
 40. Ти си лоша мама// Мама, ты плохая.
 41. Цинизмът – толкова много разбити надежди, или за полярностите в нас// Что такое цинизм?
 42. 44 начина да покажете на децата си Вашата грижа// 44 способа показать детям свою любовь.
 43. Мама няма да дойде// Мама не придет.
 44. Защо крещим на децата си// Почему мы кричим на наших детей? 7 причин.
 45. 40 ярки въпроса към детето// 40 ярких вопросов ребенку.
 46. Как да научим децата да подреждат играчките си и защо е важно това?// Как научить ребенка убирать игрушки?
 47. Душевно интервю с Аглая Датешидзе// Душевное интервью с Аглаей Датешидзе.
 48. Мама-пленница// Мама-пленница,
 49. Два подхода към тялото// Два подхода к телу.
 50. В един хубав ден ще разбереш, че си останала съвсем сама// Однажды ты поймешь, что осталась одна,
 51. За жените, на които всичко им е позволено и нищо няма да им се случи заради това… // Про женщин, которым все можно и ничего за это не будет…
 52. Митът за идеалната майка (откъде се е взел той и защо още дълго ще живее в нашето съзнание)// Миф об идеальной матери.
 53. 35 напълно безплатни подаръка, които детето ви никога няма да забрави// 33 подарков, которые дети никогда не забудут.
 54. Зрялата жена// Зрелая женщина.
 55. Тревожността и депресията, причинени от тормоза в детска възраст, отслабват с времето// Concurrent and Longitudinal Contribution of Exposure to Bullying in Childhood to Mental HealthThe Role of Vulnerability and Resilience.
 56. Високата самооценка при децата: повече топлота вместо щедри похвали// How Children Construct Views of Themselves: A Social-Developmental Perspective.
 57. За да има едно по-добро Аз, необходимо е да има и подкрепящо Ние// I-Through-We: How Supportive Social Relationships Facilitate Personal Growth. и др.

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Английски език – C2
Руски език – B2
Италиански език – A2

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s