365 дни на психотерапията: 311 – Психотерапия, основана на теорията на конфликтите на Хъл, Милър, Долард

Конфликтът от позицията на бихевиоризма (бихевиоризм) може да се определи като едновременно възбуждане на две конкуриращи се тенденции на реагиране (например приближаване и избягване или два различни начина за приближаване). Хъл (Халл, Hull С. L., 1943) и неговите последователи Милър (Миллер (Miller N. Е., 1944)) и Долард (Доллард (Dollard J. А., 1950)) разграничават 3 основни форми на кокуриращи се поведенчески реакции:

1) конфликт от типа „приближаване — приближаване”;

2) конфликт от типа „избягване — избягване”;

3) конфликт от типа „избягване — приближаване”.

Последната форма особено често е предмет на експериментално изучаване; някои разработки се основават на идеите на Фройд (Фрейд, Freud S.), а в основата на другите лежат павловските методи за изработване на условни рефлекси и необихевиористките теории на Хъл. Някои изследвания от втората група се занимават с т.н. експериментална невроза.

Поведението на избягване и приближаване се изучава от школата на Хъл от гледна точка на определянето на градиента на тези процеси. Най-известни са разработките на Милър (Миллер, 1944, 1959), в основата на които лежат изследвания на конфликтната ситуация в експерименти с мишки.

Мишките получават храна, след което по време на храненето са подлагани на токов удар. Силата на тока и степента им на глад са различни при различните групи животни. Изследват се формире на движение на мишките при приближаване към храната. Като цяло се установява, че мястото, където спира животното, се определя от относителната сила на двете потребности. Колкото по-силен е гладът и по-слаб токът, толкова по-близо приближава животното. Конкуренцията на двете реакции нараства заедно със силата на потребността. С помощта на този метод Милър успява експериментално да покаж приемливостта на тезата на Фройд за това, че отчетливо изразените прояви на страх и избягване могат да служат като признак на прояви на страх, а избягването може да служи като признак за силни тенденции към приближаване.

Долард и Милър (Доллард и Миллер, 1950) започват да прилагат своите концепции и данни в психотерапевтичната практика, опитвайки се да разработят синтетичен метод за психотерапия, който обединява бихевиоризъм и психоанализа (психоанализ). Ориентирайки се по техните идеи, Мартин (Мартин, Martin D. G., 1975) и Пере (Перре, Perrez M., 1975) се стремят да дадат обяснение на невротичните разстройства, обусловени от конфликтите, и съответно на начина за тяхното лечение чрез психотерапия. Разглеждат се двуполюсни модели, в основата на които лежи конфликтът „приближаване—избягване”, в този случай невротичното поведение се запазва, доколкото съществува механизъм за потискане на негативните емоции, такива като страх, тревога и др. Заплашващите психиката дразнители се отстраняват толкова бързо, че преобучаането не може да се случи. Мартин (Мартин, 1975) се занимава в контекста на психотерапията с конфликтите, които се поддържат от вътрешни дразнители, възникващи в процеса на мислене, представи и преживявания. Целта на психотерапията е да се преодолеят (разрешат) конфликтите, което в хода на психотерапията се обезпечава от 2 паралелни процеса; 1) „стремежът към приближаване” се повишава с помощта на положителни вербални, а също така на адекватни емоционални стимули като душевна топлота, разбиране, приемане на болния такъв, какъвто е; 2) наред с това възникващите у болния страхове се потискат, което води до отслабване на „стремежа към избягване”.

Предполага се, че успешно проведеният процес на психотерапия позволява да отслабне конфликтът в самата точка на пресичане на на съответният градиент „приближаване—избягване” и това ще създаде импулс по посока на преодоляването му. Описаните модели се явяват обаче в известна степен умозрителни. Перез е един от онези, които предлагат план за възможна експериментална проверка на дадения модел.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s