365 дни на психотерапията: 251 – Терапевтични общности на наркозависими

Самостоятелните организации, програми и дейности, които позволяват съществено да се допълне професионалната помощ за зависимите от психоактивни вещества, започват да се появяват през 50-60 те г. на ХХ в. Най-известните терапевтични общества (Daytop, Sinanon, Narconon, Monar, «Оптимист»), които използват различни терапевтични модели, са основани на принципа на доброволното съблюдаване от участниците в програмата на строгия режим и на безусловното приемане на всички правила за вътрешен ред и норми, възприети в терапевтичните общества. Основните норми на поведение в тях си приличат и по правило включват следните принципи: пълен отказ от употребата на психоактивни вещества (наркотични средства, алкохол, а понякога и от тютюнопушене), отсъствие на физическо насилие, забрана на сексуалните контакти по време на пребиваването в лечебните центрове. Терапевтичните общества са модели за социално обучение в позитивен (здравословен) начин на живот. Обикновено на началните етапи новите членове на терапевтичното общество са заети единствено със самообслужване, самоподготовка и участие в груповите занимания и индивидуалните консултации, предвидени в програмата. Впоследствие членовете на терапевтичното общество участват в органите за самоуправление и в подходяща за тях трудова (учебна) дейност, придобиват нови професии, които им позволяват след края на лечението и след социално-психологическата им рехабилитация по-успешно и пълноправно да се адаптират в обществото, Продължителността на пребиваването в терапевтичното общество варира от няколко месеца до 1,5-2 години.

Финансирането на терапевтичните общности в различните страни има своя специфика: от бюджета за здравеопазване – „Монар” (на руски ез. – Монар, Полша), „Феникс-Хаус” („Феникс-Хауз”, Норвегия), от общински източници и обществени фондове – „Киско” („Киско”, Финландия), самофинансиране – Daytop (САЩ, Германия), Sinanon (САЩ, Германия), Almedro (Германия).

Т. О. Н. Н. могат да се разделят на няколко основни типа:

1) професионални терапевтични общества – поддържат щатни психиатри, психолози, психотерапевти и социални работници;

2) полупрофесионални терапевтични общества — съчетават житейския опит на бивши наркомани и помощта, оказвана от консултанти-професионалисти;

3) религиозни терапевтични общества – оглавяват се и се управляват от бивши наркомани и църковни деятели (обичайно в тях се приемат единствено хора, принадлежащи към определена конфесия);

4) традиционни непрофесионални терапевтични общества – по правило се организират от хора, които имат проблеми с наркотиците, като арсеналът на лечебните им методи е еклектичен и се случва да се установи несъответствие между концепциите, целите и начините, по които се постигат резултатите в тези общества.

Повечето терапевтични общества се явяват нетърговски организации, което затруднява медицинският и финансов контрол от страна на държавата в тях. Изключение представляват единствено професионални терапевтични общества, които имат медицински лиценз, разполагат със сертифицирани специалисти, при които оформянето на решенията и процедурите по отношение на клиентите им са юридически издържани, деловодството и отчетността им следват установената от законодателството форма и в които се осъществява контрол на качеството и на ефективността от лечението.

Координационната дейност на терапевтичните общества на наркозависимите болни се осъществява от WFTC (Световна федерация на терапевтичните общества/Всемирная федерация терапевтических сообществ).

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s