365 дни на псигхотерапията: 266 – Проективни методики по Уолберг

Тези методики, предложени от Уолбърг ((Волберг,  (Wolberg A., 1973)), сами по себе си представляват един от малкото подходи, специално ориентирани към психотерапията на болните с граничен синдром (пограничный синдром, borderline syndrome), работата с който изисква специфична модификация на обичайните прийоми, използвани при психотерапията на болни с неврози. „Използване на другите” («Использование других»). Психотерапевтът се опира … Прочетете повече 365 дни на псигхотерапията: 266 – Проективни методики по Уолберг

365 дни на психотерапията: 265 – Програмирана психотерапия по Янг

Методиката на Йънг (Янг, Young H.) представлява сама по себе си оригинална разновидност на когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия), в която когнитивното реструктуриране е фокусирано по-скоро върху външните, отколкото върху вътрешните параметри. То включва серия от значими проблеми, в хода на адекватното решение на които се споменават и подлагат на ревизия възможните дисфункционални нагласи. Наборът от … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 265 – Програмирана психотерапия по Янг

365 дни на психотерапията: 264 – Провокационна психотерапия

Обхватна система за лечение с използване на много техники, които дават на психотерапевта свобода на избора. Този факт носи в себе си както опасности, така и преимущества. Независимо от названието „П. П.”, не всеки прилаган от психотерапевта метод на лечение и негова реакция могат да бъдат наречени „провокационни”. П. П. използва редица техники от други … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 264 – Провокационна психотерапия

365 дни на психотерапията: 263 – Ваксина против стрес по Майхенбаум

Метод, разработен от Майхенбаум (Мейхенбаум,  (Meichenbaum D., 1974, 1977, 1985) като начин за преодоляване3 на стресовите ситуации с общ характер. Отправна точка на метода се явява самовербализацията на факторите, които предшестват, съпровождат и следват стресовата ситуация. Психотерапевтичният процес (тренирането в преодоляване на стреса) включва няколко последователни фази. На фазата на обучение се анализират възникналите проблеми … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 263 – Ваксина против стрес по Майхенбаум

Уебинар на месец ноември – „Качественото време с децата като показател за добро родителство“

"Колкото повече - толкова повече" време ⌛, прекарано с родителя, е принцип, който с пълна сила важи за изграждането на емоционална връзка с детето, но дали е достатъчно само физическото присъствие или е нужно нещо повече? В този уебинар ще говорим за това колко важно освен количеството време е и качеството на времето, прекарано с … Прочетете повече Уебинар на месец ноември – „Качественото време с децата като показател за добро родителство“

365 дни на психотерапията: 263 – Православна психотерапия

Съвкупност от форми и подходи към лекуването на душата, в чиято основа лежи един светоглед, който се опира на православната вяра, на духовния, аскетичния и литургичен опит на Единната, Съборната и Апостолската Църква (конфесионално определяна като Православна). Разглеждана като самостоятелно направление, П. П. се определя като притежаваща религиозно-конфесионална тоналност, поради това в нейната основа лежат … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 263 – Православна психотерапия

365 дни на психотерапията: 261 – Постхипнотична сугестия

Представлява заповед да се изпълни едно или друго действие известно време след състоянието на хипноза. П. С. може да се провежда единствено при условие, че е достигнат сомнамбуличният стадий на хипнозата (гипноз, вж Сомнамбулизъм/Сомнамбулизм). Бернхайм (Бернгейм, Bernheim H.), Форел ((Форель (Forel А.)), Жане ((Жанэ (Janet P.)) и др. смятат, че П. С. може да се … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 261 – Постхипнотична сугестия