365 дни на психотерапията: 223 – Автохипноза

Хипнотично състояние, предизвикано от субекта по негова собствена инициатива. По мнение на Шерток (Шертока, Chertok L., 1972), А. може да се използва за засилване на ефекта от симптоматичното лечение, осъществявано преди всичко с помощта на хетерохипноза (гетерогипноз) (хипнотизиране от лекаря). Обучението в А. може да се провежда по два начина: под хипноза (гипноз) (в присъствието на психотерапевта) и самостоятелно.

Пример за обучение в А. под хипноза се явява методиката, описана от Вайтценхофер (Вайтценхоффер, Weitzenhoffer A. M., 1957). След като пациентът навлезе в дълбоко хипнотично състояние, се провежда постхипнотично внушение (внушение) със следния характер: „По-нататък всеки път, когато поискате да достигнете състояние на хипноза, дори на по-дълбока такава от настоящата, Вие ше можете да направите това. Необходимо е единствено да се разположите удобно и да се отпуснете, както направихте това сега, когато Ви хипнотизирах. Когато се отпуснете, си кажете мислено, че сега ще навлезете в състояние на дълбока хипноза, след това направете три дълбоки вдишвания и когато вдишате трети път, ще постигнете състояние на дълбока хипноза. По време на хипнозата, Вие ще можете да мислите и ще запазите пълен контрол върху себе си. Докато се намирате под хипноза, ще можете да си внушите всичко. За да се събудите, ще Ви е достатъчно да си кажете, че се събуждате. След това ще преброите до три и при произнасянето на „три” окончателно ще се събудите. Ако докато сте хипнотизирани, възникне критична ситуация, Вие мигнвовено автоматично ще съ събудуте, за да вземете необходимите мерки. Всеки път, когато се хипнотизирате, Вие ще можете да слушате и да изпълнявате всички подавани от мен внушения, дори ако те противоречат на някои от внушенията, които Вие сами сте направили. Вие обаче няма да слушате никого другиго и от никого няма да приемате внушения, ако, разбира се, преди това не сте решили друго. Вие няма да използвате А. без достатъчно основания за това и няма никога да злоупотребявате с нея. Тези внушения ще действат докато аз не ги изменя или отменя. Никой друг не може да ги измени или отмени, дори Вие самите.”

Следната инструкция по самообучение в А. привежда Родес (Родес, Rhodes R., 1952): „Първият стадий на А – това  „затварянето на очите”. Така аз обозначавам състоянието, при което, бидейки в състояние на бодърстване, Вие не можете да отворите очите си. Това може да се достигне на първо място като седнете в удобно кресло в тиха стая. След това направете следното: 1) Кажете „едно” и си помислете: „Моите клепачи стават много тежки”. Мислете само за това, съсредоточете се върху тази мисъл, прoникнете в нея, докато мислите за нея. Прогонете всички останали мисли, например тези: „Интересно, дали ще успея?”, Съсредоточете се върху една мисъл: „Клепачите ми стават много, много тежки”. Ако държите в съзнанието си само тази мисъл, ако се съсредоточите върху нея, проникнете в нея и ù се доверите, докато мислите за нея, вашите клепачи ще започнат да натежават. Не чакайте те да станат много тежки; когато те започнат да натежават, преминете към следващата фаза. 2) Кажете „две” и си помислете: „Моите клепачи вече са много тежки, те сами падат надолу”. Както и в първата фаза, мислете единствено за това, концентрирайте се върху тази мисъл, вярвайте в нея. Не затваряйте очите си насила и не се опитвайте да ги държите отворени, а се съсредоточете върху една-единствена мисъл: „Моите клепачи сега са толкова тежки, че сами се затварят” и в същото време, докато си повтаряте тази единствена мисъл, нека Вашите клепачи действат самостоятелно. Ако Вие действително се съсредоточите върху тази мисъл, изключвайки всички други, ако Вие се оставите да бъдете проникнати от нея и повярвате в нея, докато мислите за нея, Вашите очи бавно ще се затворят. Когато клепачите паднат надолу, оставете ги в това състояние. 3) Кажете „три” и си помислете: „Моите клепачи са паднали, аз не мога да си отворя очите въпреки всичките ми усилия”. Както и преди, мислено си повтаряйте това, мислете единствено за това, съсредоточете се върху тази мисъл, оставете се да бъдете проникнати от нея и вярвайте в нея. Заедно с това обаче се опитайте да отворите очи и ще забележите, че няма да можете да направите това, докато не кажете „отворете се” и едва тогава очите ви мигновено ще се отворят. Не се отчайвайте, ако първите Ви опити за А. се окажат неуспешни. Най-често при обучение в А. първите два или три опита завършват с неуспех, доколкото все още отсъства умението да се съсредоточите единствено върху една мисъл, изключвайки всички останали. Неуспехът изобщо не свидетелства за недoстатъчни умствени способности. По-скоро обратното: у интелектуално развитите хора обикновено възникват няколко мисли едновременно, отбелязва се тяхното взаимно проникване една в друга. За да се съсредоточите върху една конкретна мисъл, трябва да овладеете ново умение, което изисква упоритост и практика. И ако първият път претърпите неуспех в това, трябва да се опитате отново. Ако сте способни да контролирате мисловния процес, ще успеете да се съсредоточите върху една мисъл. И когато успеете да направите това, А. ще стане достъпна за Вас. Така, когато след първите фаза очите Ви се затворят, Вие ще преминете към третата фаза и ще си помислите: „Моите клепачи са паднали, аз не мога да си отворя очите, независимо от всичките ми усилия”. Вие трябва постоянно да се връщате към тази мисъл; единствено към нея и докато си мислите за това, опитайте да отворите очи. През цялото време, докато се съсредоточавате върху тази единствена мисъл, клепачите Ви ще останат паднали. Мускулите Ви ще се напрягат, за да отворят очите Ви, но те още останат затворени докато Вие не кажете на глад или мислено не се „отворите”. Следващата фаза се състои в ускоряване на процеса. Опитайте се два или три пъти да се уверите, че сте успели наистина да затворите очите си. С всеки следващ път резултатът ще става все по-добър. 4) Сега преминете към ускоряване. Първате фаза проведете, както и преди, и в момента, когато Вашите клепачи натежат, преминете към втората фаза. В същото време, докато казвате „две”, помислете за посочената мисъл един път, без да изключвате всички останали мисли. Когато очите се затворят, кажете „три” и отново помислете за посочената мисъл веднъж, но като си мислите само за нея, Вашите клепачи ще останат паднали. Повдигнете ги, като следвате командата: „отвори”. Сега започнете отначало всичко онова, което правихте досега, но вместо да казвате „едно”, „две”, „три”, се ограничете до мисълта за тези числа в посочения ред. И накрая, направете всички упражнения без числа, като обаче повтаряте по един път мислите от първа, втора и трета фаза. След достатъчно тренировка ще можете почти мигновено да затваряте очи и да запазите клепачите паднали, дори ако само веднъж си помислите за мислите от трета фаза. Ще забележите, че сте придобили скорост и сте способни все по-уверено да контролирате себе си. След като овладеете умението да се концентрирате единствено върху една мисъл (от първа или втора фаза), Вие ще успявате почти мигновено да преминавате към трета фаза, която представлява сложна мисъл. Показател за успеха в А. се явява способността бързо да затваряте очите си. Когато Вие постигнете това, ще можете да достигнете онази дълбочина на хипнозата, която Ви е необходима да посрещнете безстрашно тревожещите Ви проблеми. Следващата фаза е тази на релаксацията (релаксация). Останете със затворени очи и си помислете:

 „Ще дишам дълбоко и ще се отпусна напълно”. Направете дълбоко вдишване, като на издишването се отпуснете напълно. Мислете си: „Аз ще дишам равно и дълбоко, като при всяко вдишване ще се отпускам все повече и повече”.

Когато Вие  достигнете до това да затворите очите си и до състояние на релаксация (която по-скоро ще възникне едновременно със затварянето на очите), Вие ще постигнете първата степен на А. В нея Вие вече сте в състояние да възприемате внушението, което Вие сами извършвате върху себе си, с неговите хипнотични и постхипнотични ефекти. Но както и при затварянето на очите, при което скоростта се постига чрез нееднократни повторения, за осъществяването на следващите фази също е необходима тренировка. Тайната на успеха се заключава в способността да се съсредоточиш само върху една мисъл, изключвайки всички останали, да се оставиш да бъдеш проникнат от нея, да вярваш в нея. За начало пробвайте с простички внушения. Например: сгънете с дясната ръка показалеца на лявата ръка. Помислете си: „Не мога да освободя моя палец”. Както и преди се съсредоточете върху тази единствена мисъл, оставете се да бъдете проникнати от нея, вярвайте в нея и едновременно с това се опитайте да освободите пръста си. Той ще бъде скован до момента, в който не си помислите: „Сега мога да го освободя” (можете да използвате и всяка друга дума или израз със същия смисъл). По-нататък могат да се провеждат и други по-прости или по-сложни внушения.

Понякога по време на предизвикването на хипнотично състояние у самия хипнотерапевт може да възникне трансово състояние на съзнанието, което при традиционната хипноза се възприема като пречка. При провеждането на ериксонианска хипноза (эриксоновский гипноз) А. се явява важно умение, което е необходимо психотерапевтът да овладее, за да може в нужното време да се обърне към своя интуитивен опит или да повиши своята емпатична чувствителност в процеса на лечение. Обучението в потапяне в А. се осъществява по следния начин.

Необходимо е в началото да се даде предварителна инструкция на собственото подсъзнание относно това колко време (10, 20, 30 минути) ще се предполага, че трябва да остане човек в транс, например: „Аз бих искал, ти, мое подсъзнание, да ме събудиш след 15 минути и, събуждайки се, аз да се чувствам бодър и обновен”. В своята книга „Трансформация”  («Трансформация»), Бендлер (Бендлер, Bandler R.) и Гриндер (Гриндер, Grinder J.) дават описание на техниката на А. с използване на ериксонианския модел на хипноза. Вие сядате в дадено удобно и спокойно място и определяте за себе си даден обект, който можете да наблюдавате, без да се напрягате. Съсредоточете погледа си върху този обект и произнесете сами три твърдения, отнасящи се до зрителното Ви възприятие („Аз виждам светлина, която блещука на стъклото на лампиона, виждам лампиона, виждам стаята”.) След това превключете към три твърдения, които се отнасят до това, което Вие слушате („Аз чувам шума на улицата, слушам шумолене в стаята” и т.н.). По-нататък Вие изказвате три твърдения, които се отнасят до кинестетичното възприятие („Аз усещам как подметките на моите крака плътно прилепват към пода, аз усещам теглото на дрехите върху мен, усещам топлината на дланите ми”). След редица изказвания, отнасящи се до всеки един от сензорните канали, се появява усещане за тежест на клепачите и Вие позволявате на очите да се затворят. На следващия етап от сеанса, Вие преди всичко определяте коя от ръцете Ви се струва по-лека. След това Вие изказвате предположение за това, че по-леката ръка става все по-лека и по-лека. Тя бавно се повдига чрез непроизволни подсъзнателни движения, приближава се към лицето и в момента, когато тя почти докосва лицето, Вие изпадате в състояние на дълбок транс.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s