365 дни на психотерапията: 90 – Първична терапия по Янов

На англ. ез. primal therapy. Янов (Janov A.) е американски психолог, който в продължение на години преподава дълбинна психотерапия в психиатрична болница с психоаналитична ориентация и е сътрудник в психиатричното отделение на детската клиника в Лос Анджелис. В края на 60-те години са формулирани основните положения на П. Т. П. Я., които получават по-нататъшно развитие в дейността на Института по първична терапия в Лос Анджелис.

В основата на П. Т. П. Я. лежи допускането за това, че травмите, преживяни в детството и изтласкани в процеса на израстване, а също така ранните неудовлетворени потребности водят до неврози и психози. Янов нарича тези травми първични. Преживяни в далечното минало, неотреагирани, те се запазват в човека под формата на напрежение или се трансформират в механизми на психична защита (психологическая защита). Първичните травми и неудовлетворените потребности възпрепятстват естественото преминаване през всички стадии на развитие, през които преминава всеки човек, не му позволяват да стане „истински”. Пресича се нормалният достъп на човека до неговите чувства. Напрежението, свързано с първичните травми, може да доведе до физиологични реакции като главоболие, язвена болест и др.

П. Т. П. Я. е изградена на допускането, че човек трябва отново да преживее първичната травма, да се върне в ситуацията, която я е предизвикала и да се освободи от нея с помощта на вика. Ако той успее в това, се смята, че е станал „истински”.

Целта на П. Т. П. Я. се състои в това човек да се избави от всичко „неистинско”, което го заставя да употребява алкохол или наркотици, да пуши или да взима безразсъдни, необосновани решения, единствено защото иначе не може да се справи с постоянно увеличаващото се вътрешно напрежение. „Неистинското” принуждава човека да живее в миналото, да не се променя и да не изменя начина, по който възприема живота и на 40 години да живее като подрастващ. Неговите думи и действия са обусловени от неговата невроза, доколкото той не е способен да се освободи от чувствата, възникнали в конкретни минали ситуации. П. Т. П. Я. е необходима, за да подпомогне пациента да идентифицира чувствата и усещанията, предизвикани от ранни травми, да ги изрази и да изпита терапевтични изменения.

П. Т. П. Я. се прилага в лечението на пациенти от различни възрасти, както при деца, така и при възрастни. Задачата на псиотерапевта е да убеди пациента, че от него самия зависи дали ще успее да се срещне с онези чувства, които са възникнали у него вследствие на първичните страдания. П. Т. П. Я. предполага следване на строг набор от инструкции и отказ от придобитите в резултат на потиснатото напрежение навици (употреба на алкохол, на наркотици, пушене). Първата фаза на психотерапията продължава примерно 3 седмици, като през това време не трябва да се посещават училище или работа. Курсът на лечение е много интензивен – с пациентите се занимават всекидневно, понякога до 3 часа на ден. След края на третата седмица болният се включва в работата на първична психотерапевтична група (психотерапевтична группа), която се събира 2-3 пъти на седмица в продължение на 8-12 месеца.

Грижливо планираният процес на П. Т. П. Я. започва с обсъждането на проблема на пациента със специалист, преминал специална квалификация. По време на психотерапевтичните занимания се разкриват ранни спомени, обиди и рани. Психотерапевтът подбужда пациента отново да ги преживее „физически”, като фиксира кога се появяват напрежението, психичните защити и пр. Основната задача на психотерапията на този етап се заключава в постепенното отслабване на психичната защита. Когато пациентът пристъпва към работа в психотерапевтична група, обсъждането на неговия проблем продължава; в рамките на групата той встъпва в най-разнообразни взаимоотношения с другите членове на групата, което може да спомогне за преживяването на по-голямо количество първични емоции, отколкото при индивидуалната психотерапия (индивидуальная психотерапия).

 Пациентите си спомнят травматични събития от ранното им детство, от самото им раждане нататък. Задачата на психотерапевта на този етап е да насочва пациента в търсенето именно на онези събития, които са предизвикали тези разрушаващи го чувства, без чието изразяване е невъзможно изцеление. Конфронтацията (конфронтация) с чувствата често води до напрежение и до конвулсивни движения. Груповата психотерапия (групповая психотерапия) се съчетава с обучение в дълбоко дишане, за да може пациентът да се избави от повърхностното, невротично дишане и да се доближи до преживяването на първично страдание. Психотерапевтът работи също така върху това да промени начина, по който говори болният, който се разглежда като един от защитните механизми. Пациентът бива помолен да „приеме страданието”, докато говори; това означава да забави бързата реч или да си представи, че неговият глас принадлежи на някой друг. Целта на тези разнообразни прийоми е една — да се даде възможност на човека да се докосне до своите първични преживявания и, като осъзнае по-пълно чувствата си, да съумее да ги изрази.

По мнение на Янов, пациентите, преминавайки курс на П. Т. П. Я. отхвърлят бремето на предишните си страдания и започват да се справят по-добре с житейските ситуации. Те не се нуждаят в такава степен, както по-рано, от признанието и приемането от страна на другите хора. Техните действия придобиват смисъл и стават „истински”, което помага хората да постиганат душевен комфорт и социален статус. Освобождаването от напрежението, новото усещане за самия себе си, позволяват на пациента, преминал курс по П. Т. П. Я. по-точно да оценяват своето емоционално и физическо състояние във всяка една ситуация.

Да бъдеш „истински”, според Янов означава да бъдеш свободен от тревоги, депресии, фобии, да бъдеш свободен да живееш в настоящето, без натрапливия стремеж да удовлетворяваш потребностите си.

П. Т. П. Я. е един от първите методи за психотерапия, който радикално се отдалечава от психоанализата (психоанализ), като придава голямо значение на чувството и преживяването на целостността на собствения „Аз”.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s