365 дни на психотерапията: 4 – Активно-комплексна психотерапия по Волгеши

Основана е на учението на И. И. Павлов (Павлов) и К. М. Биков (К. М. Быков) за регулиращата дейност на кората на главния мозък и за условните рефлекси, образувани от рецепторите на вътрешните органи. Изхождайки от тези теоретични положения, от резултатите, получени в експериментални изследвания и от собствената му лекарска практика, Волгеши (Вольгеши (Volgyesi F. А., 1959)) формулира положение, съгласно което психотерапията е необходима при лечението не само на функционалните разстройства, но и на соматичните нарушения, в етиопатогенезата на които психичният компонент не играе видима роля, но въпреки това е необходимо да бъде отчетен и поставен на едно ниво със соматичния в процеса на лечение, рехабилитация и профилактика. А.- К. П. В. се нарича активна, защото още от самото начало на лечението предполага целенасочено въздействие върху пациента, осъществявано частично с помощта на убеждението (убеждение), на аргументите на здравия разум, частично чрез хипносугестивни методи, прилагани в съответствие с индивидуалните нервно-типологични особености на болния (В този смисъл А.- К. П. В.се противопоставя на психоаналитичната психотерапия (психоаналитическая психотерапия), в процеса на която анализът на съновиденията, свободните асоциации (свободные ассоциации) предполагат пасивна позиция на болния. Названието на метода включва определението „комплексна” („комплексная”), доколкото, по мнението на автора, лечебните въздействия трябва да се осъществяват по възможност в тясно съчетание и координация с клиничните и лабораторните изследвания. Освен това, в процеса на лечение трябва да се отчитат семейните отношения, социалното положение и всичко онова, което заобикаля болния.

А.- К. П. В. представлява сама по себе си методологичен подход, в рамките на който авторът си поставя задачата да преведе резултатите от различни направления на науката (морфология, физиология, психология) на един общ език и да въведе единна терминология. Волгеши смята, че в „следпавловския” период в развитието на науката, изкуствено създаваните граници и изолирането на нейните области и школи не само могат, но и трябва да бъдат преодоляни. В качеството му на такъв обединяващ език той предлага учението за условните рефлекси на И. П. Павлов. Целта на А.- К. П. В., изхождайки от това, че създаването и закрепяването на новите положителни условни рефлекси посредством вербални (интелектуални, логически, хипносугестивни) и соматотерапевтични методи. В този смисъл А.- К. П. В. (амбулаторна или стационарна) може да бъде наречена, по мнението на нейния автор, „индивидуална или колективна условно-рефлекторна психотерапия” („индивидуальная или коллективная условно-рефлекторная психотерапия“).

Практическо приложение А.- К. П. В. намира в „Училището на болните” (Школа больных), както Волгеши назовава създаденото от него движение. Целта на това движение е разпространението на лечебното въздействие в семейството, училището, на работните места и в целия обкръжаващ болните свят, а също така в света на „кандидат-болните”. Сред задачите на „Училището на болните” могат да се изброят също медико-пропагандната дейност, запознаването на населението с научно-медицинските постижения, с термините, понятията и методите на лечение.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“//Активно-комплексная психотерапия по Вольгеши

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s