КОНФЛИКТИТЕ НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА: 12 ПРОБЛЕМА И НАЧИНИ ЗА РЕШЕНИЕ

Конфликтите на детската площадка са достатъчно разпространено явление. И дори закономерно такова. Нашата задача е по-скоро да развием умението да ги решаваме. Ще разгледаме 12 от най-разпространените ситуации, при които възникват конфликти и проблемите в тяхното разрешаване.

СИТУАЦИЯ 1: На детето ви са направили забележка

Връщате се от разходка например и вашето детето много се е изцапало. Срещащите ви по пътя хора могат да засрамят детето за неговия външен вид. Майката не трябва да оставя тези забележки без внимание! Нужно е детето да бъде защитено, за да не се появи у него постоянно чувство за страх и срам от непознати хора. Детето може да стане абсолютно пасивно в случаите, когато получава оскърбления и от своите връстниците. Със своето справедливо поведение майката учи детето да защитава себе си.

Пример:

Съседка: Леле, колко си мръсен! Мама трябва да те опере сега. Ама може ли така?

Вашите действия (с дружелюбен тон): „Нищо страшно! Имахме страхотна разходка. Децата често се цапат, затова пък ни беше интересно да се разхождаме! Сега ще изперем всичко. Детството е забележително време!

СИТУАЦИЯ 2: Правят забележка на родителите на детето (т.е. на вас)

Детето ви безгрижно си играе на детската площадка, търкаля се в снега или скача в локвите, а вие отвсякъде слушате забележки. Първото чувство, което възниква в тази ситуация е вътрешното негодувание по повод това, че страничните хора ви критикуват в присъствието на детето. Много ви е трудно да сдържате своето възмущение. Вашата негативна ответна реакция обаче само ще изостри ситуацията! Да спорите в такава ситуация обикновено не води до нищо и всеки участник в спора ще си запази така или иначе мнението.

Вашите действия: Най-разумно би било да постъпите като героя от приказката на М. Пляцовский – зайчето Кочерижка (Кочерыжка). Този приказен герой ловко избягва конфликтните ситуации, отговаряйки по следния начин на другите животни, когато те го заплашват: „Здравейте! Радвам се да ви видя!”. А всичко това се случвало така, защото ушите на зайчето били пълни с памук. Примерно така следва да постъпите и вие, за да избегнете конфликта.

СИТУАЦИЯ 3: Детето ви се опитва да си вземе обратно собствената играчка

На детската площадка често се случват ситуации, когато към детето, играещо си спокойно в пясъчника, идват други деца и взимат играчките му. Разбира се, вашето дете в подобна ситуация ще се опита да си върне собствеността, често и със сила. Малките деца все още не са способни да разберат, че другите обикновено им взимат играчките за известно време (ще си поиграят и ще ги дадат обратно), затова за тях подобна ситуация става истинска трагедия. Онези деца, които са проявили интерес към чужди играчки, също така не са способни да разберат защо не трябва да ги взимат. Обикновено след тригодишна възраст децата вече започват да разбират какво означава собствеността – тяхната или чуждата. Но ако пред очите ви се развие подобен на описания конфликт, родителите е нужно задължително да се намесят.

Вашите действия:

  1. Отделете децата в конфликт физически едно от друго.
  2. Заемете страната на вашето дете, казвайки: „Ти искаш твоята играчка да си остане у теб?”
  3. Заемете страната и на другото дете. Обяснете на вашето дете, че на другото просто му харесва въпросната играчка. Предложете на вашето дете да даде играчката си на другото да поиграе за малко с нея или предложете на децата да си разменят играчките за известно време.

Подбудете във вашето дете желанието да сподели или да размени играчки с другите. Можете да пробудите интереса му по следния начин: „Погледни каква интересна играчка има това момченце. Той може да ти я даде да си поиграеш с нея, ако ти му разрешиш да играе с твоята.” Ако детето въпреки всичките ви усилия се съпротивпява, не го заставяйте да си дава играчката. Това си е негово право! Кажете на другото дете: „Извинявай, но Х. (името на вашето дете) днес не може да ти даде играчката си. Той иска да си играе с нея. Следващият път ще ти я даде да поиграеш с нея.” Ако и това не помогне и конфликтът се разраства, то ви остава да се опитате да превключите вниманието на детето върху някоя активна игра без играчки или да разделите децата физически в различни ъгли.

СИТУАЦИЯ 4: Детето плаче, защото не може да си върне играчката

Докато сте се отвлекли за малко, някое дете вече е успяло да вземе играчката на вашето от детската площадка. То не е успяло само да си я върне обратно и се е разплакало. Не преживявайте, че детето ви е отстъпило в тази ситуация. С времето то ще се научи да отстоява своята гледна точка. А засега чрез вашия пример помогнете на детето да си върне играчката, като обясните на другото дете желанието на вашето да си върне собствената вещ.

Вашите действия: Седнете до детето си и спокойно му кажете: „Взеха ти играчката? Ти искаш да си я върнеш? Хайде заедно да поговорим с това дете и да му обясним какво искаш.” Отидете при детето, което му е взело играчката и му кажете: „Това е играчката на X. (името на вашето дете). Той би искал да си играе с нея. Върни му я, ако обичаш, или си разменете играчките за известно време. Може би на Х. (името на вашето дете) ще му хареса някоя от твоите играчки.”

СИТУАЦИЯ 5: Вашето дете е взело чужда играчка

На детската площадка обикновено има много деца и всички те имат различни играчки. Когато децата видят това великолепие от колички, кукли, детски колички, скутери или приспособления за игра в пясъка, става много сложно да ги удържите да не се изкушат да пипнат чужда играчка.

Вашите действия: На първо място е необходимо да намерите собственика на тази играчка и да поискате разрешение да поиграете с нея. Ако той не е против, то вашето дете може спокойно да продължи да играе с нея. Ако възникне конфликт, то разрешете го както в предходната ситуация.

СИТУАЦИЯ 6:  Вашето дете е взело чужда играчка и не иска да я върне

Случва се детето да е взело чужда играчка и да отказва да я връща на собственика ù, когато той я поиска обратно. Поговорете с детето си. Необходимо е да учите детето си да уважава както своята, така и чуждата собственост.

Вашите действия: Кажете на детето: „Разбирам, че искаш да поиграеш с тази играчка, но тя е чужда. Трябва винаги да поискаш разрешение, преди да играеш с чужди играчки и да ги връщаш, когато те помолят за това. Можеш да помолиш пак да поиграеш с нея по-късно.” По този начин вие показвате с диалога си с детето, че неговите чувства са важни за вас, но има определени правила на поведение с чужди вещи.

СИТУАЦИЯ 7. Вашето дете не може да отвърне
Детето ви стои до вас на детската площадка, когато изведнъж към него идва друго дете и започва да го бие или блъска. Вашето дете се обърква, не знае какво да прави. Нужно е да бъдете твърдо уверени, че никой няма да посмее да бие детето ви! Вашата увереност с времето ще се предаде и на детето ви. Оттам нататък трябва да действате така, че вашият син или дъщеря в подобни ситуации да разбират, че техните права са нарушени.

Преди да започне да защитава само себе си, то трябва да укрепне психически. Не го натоварвайте допълнително, като го критикувате за пасивността му.

Вашите действия: Преди всичко се опитайте да предотвратите конфликта – хванете ръката на биещото дете. Ако не сте успели да направите това, то просто седнете и прегърнете детето си. Изразете съчувствие към него, попитайте го добре ли е. Кажете строго на другото дете, че то няма право на наранява вашето. На чуждото дете е най-добре да кажете следното: „Не трябва да биеш дъщеря ми (сина ми)! Ако искаш да поиграеш с него, кажи му „Дай да поиграем, а не го бой!” Обяснете на детето ситуацията. Кажете му: „Вероятно детето е искало да поиграе с теб, но не е знаело как да ти го каже!”

СИТУАЦИЯ 8. Вашето дете си е върнало 
Когато бият или бутат детето ви, то съвършено естествена ще бъде неговата реакция също да бутне или да удари в отговор. Възможно е дори да няма сбиване, а например децата да започнат да се посипват с пясък. Децата имат по-изразена емоционалност, затова и да е успокоят в такава ситуация е трудно. Тук отново на помощ идват родителите. Предлагайте по възможност на детето си да разреши такива ситуации по мирен път, ако, разбира се, не става дума за силна агресия от страна на другото дете.

Вашите действия: Нужно е кратко и ясно да кажете и на двете деца: „Не трябва да се биете!”. Следващият етап е да предложите на децата алтернативни варианти за изясняване на отношенията. Обяснете им: „Трябва да можете да се договаряте, да играете заедно дружно, можете да си разменяте играчките и да играете по този начин заедно”. У дома се опитайте да закрепите тази ситуация. Обяснете на детето, че не трябва да удря силно, а да отговаря на удара трябва само след като предупреди за това другото дете.

СИТУАЦИЯ 9. Вашето дете първо бие или обижда други деца 
Случват се понякога ситуации, при които вашето дете обижда първо, посипва друго с пясък или бие децата на площадката. Причините за това са различни: детето ви не умее конструктивно да общува със своите връстници, привлича вниманието към себе си, проверява какво ще се случи след неговите действия. Детето също така следи и какви ще са вашите реакции. Ако вие реагирате твърде бурно и емоционално, това може само да раздразни малкия хулиган и той да продължи и по-нататък своите експерименти. Вие трябва да прилагате една и съща тактика всеки път в такива моменти. Говорете с детето строго, гледайте го в очите. При необходимост го изведете от детската площадка. Учете детето адекватно да реагира при различни обстоятелства и контролирайте неговата агресия.

Вашите действия: Ако друго дете е пострадало от вашето, отделете максимално внимание на пострадалото дете. Попитайте го боли ли го, извинете се пред него. Ако вашето дете поради възрастта си още не разбира, че посипването с пясък не е хубаво, кажете това на другото дете: „Извини го, моля те. Той още не знае, че да се посипват децата с пясък не е хубаво…” Кратко, но ясно кажете на вашето дете: „Така не бива да се прави! Момченцето/момиченцето го боли/неприятно му е! Нека да му се извиним”.

Опитайте се да оправите отношенията между децата, измислете им съвместна игра, интересна и на двете страни. Ако нещата се случват в пясъчника например, можете да кажете: „Искате ли да ви науча да правите най-дълбоките кладенци. Взимайте лопатките и повтаряйте какво правя аз”.

СИТУАЦИЯ 10. Детето не отстъпва място на люлката 
Детето ви се е качило на люлките на площадката и в някакъв момент към него идва друго дете и иска да се полюлее. Независимо от това, че детето ви първо е заело люлката, трябва да му обясните, че другите деца също искат да се полюлеят. Укажете времеви интервал, през който детето ви ще се полюлее, а след това ще отстъпи място на друго дете. Ако вашият малчуган е разстроен и не иска да отстъпва мястото си дори след време, предложете му алтернатива – да се повози на въртележката, да се полюлее на другата люлка, да се пусне по пързалката и т.н. Или го отвлечете по друг начин. Превключете вниманието към върху нещо друго.

СИТУАЦИЯ 11. Вашето дете иска на люлките, но те са заети

Ако ще дошли на площадката, за да се полюлеете на люлките, а те са се оказали заети, учете вашето дете да се договаря с другите деца. Помолете детето, което е на люлката, да не се люлее много дълго, за да може и вашето дете също да направи това. Предложете на другото дете да се повози на велосипеда ви или да си поиграе с вашите играчки, докато детето ви се люлее на люлките. Ако не успеете да се договорите, то просто превключете вниманието на детето си на друго занимание.

СИТУАЦИЯ 12. Детето ви участва в спор с други деца
Случва е на детската площадка майката да се отвлече в разговор по телефона, след което да забележи, че на площадката назрява конфликт или спор с участието на нейното дете. Първоначално само наблюдавайте, без да се намесвате – вижте колко е опасен конфликтът и ще набере ли обороти. Ако конфликтът утихне, то всичко ще се разреши и без вашето участие. Ако набира обороти обаче е добре да се намесите. Очаква се да се намесите и в конфликт, при който една от страните напълно не е права или е настроена прекалено агресивно.

Най-важното, което трябва да направите, за да се разреши конфликта, е да превключите вниманието на децата върху себе си. Кажете на децата: „Погледнете ме…” След това обяснете какво искате – децата да играят заедно и да не се карат. Предложете им обща игра, след като сте разбрали какви са техните предпочитания. Предложете на децата да участвате в техните игри. За да помогнете на децата да забравят по-бързо конфликта, насочете вниманието им към определен детайл. Така постъпва супер-детегледачката от книжките Мери Попинс. Кажете на детето: „Скъсало ти се е копчето” или „А чисти ли са ти ръчичките?”.

В заключение трябва да отбележим, че на детската площадка следва да бъдете внимателни не само към собственото си дете, но и към обкръжаващите го деца. • Отнасяйте се към другото дете, точно както бихте искали да се отнасят към вашето. • Старайте се да използвате забрани само в изключителни случаи. Вместо „Не трябва да рушиш кулите на другото дете”, по-добре кажете: „Хайде да направим и ние такива кулички”. Децата възприемат по-добре положителната нагласа.• В конфликтни ситуации правилото е първо вие да направите всичко вместо детето, а след това заедно с него (вие му подсказвате какво и как да го направи, а то го прави само), а след това детето действа самостоятелно и ви вика на помощ единствено при необходимост (следете неговите знаци, необходимо е фино да улавяте онзи момент, в който трябва да се намесите), а едва след това детето ще започне да регулира самостоятелно конфликтите (например в детската градина). • Задължително хвалете и поощрявайте положителното поведение на детето. • Ако майката на другия участник в конфликтната ситуация не се намесва, ще ви се наложи сами да регулирате ситуацията, в случай на необходимост да направите на детето тактична забележка или да извикате майка му да се включи в действие. Вече вкъщи, в спокойна обстановка, детето с по-голямо внимание ще възприеме вашите „нравоучение”. Важно е единствено това да се случва под формата на доверителен и непринуден разговор с детето, беседа по сюжетни картинки, разкази за собственото детство, ролеви игри, инсценировки, четене на художествени произведения и др.

***
АВТОР: ДАРИЯ КОЛДИНА/ДАРЬЯ КОЛДИНА

ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ: КОНФЛИКТЫ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ: 12 проблем и способов решения!

Източник: https://goo.gl/6eyoe5

Извлечено на: 24.08.2018 г.

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s