Постмодернизъм и арт-терапия (част 2)

Освен това, в отличие от традиционното сценично изкуство, пърформансът се изпълнява не в съответствие с предварително известен сценарий, в повечето случаи има спонтанен характер и е свързан с контекста на действието. Пърформансът е пространство на реални жизнени процеси и отношения, той е “отворена система”, подложена на въздействието на различни слабопредсказуеми фактори. В същото време пърформансът притежава определена структура, която позволява на художника в някаква степен да управлява ситуацията. Структурата на пърформанса е всъщност подготвеният предварително общ алгоритъм на действията или състоянията, които художникът се опитва да възпроизведе или преживее тук-и-сега. Този алгоритъм не е строг и позволява спонтанност и сензитивност на художника в контекста на действията, неговото състояние и системата на отношения, формиращи се в пространството на интеракция.    В арт-терапевтичната практика пърформансът е своеобразна реакция на членовете на групите спрямо груповите процеси, отношенията и създаваните художествени образи. Образите често участват в качеството си на основен материал или “мишена” за изпълнение на пърформанса. Както пише МакНиф:“ Нашите пърформанси са тясно свързани с визуалните изкуства. Планирането на постановката и взаимодействието на актьорите предполагат представяне на образа, негови модификации и изменението му. Изобразителните образи се интерпретират или изменят посредством пърформанса…Въпреки че движението, звукът и гласът са напълно уместни, в нашия случай те служат за разкриване на съдържанието на образа…Нашите пърформанси обикновено са насочени към създаване на рисунки и съчиняване на истории…Изобразителната работа създава контекст на пърформанса, който, от своя страна, може да послужи като основа за създаване на нова серия от образи” (MacNiff, 1992, p. 119-120).    Въпреки че според Макниф последователността на видовете дейности не се задава строго, визуалната експресия все пак играе водеща роля и предшества всички останали видове дейности. Това позволява на психотерапевта в най-голяма степен да използва своите професионални умения и да способства приемствеността на опита на клиента/членовете на групата в арт-терапевтичната работа.   Нашите наблюдения върху хода на груповата арт-терапевтична работа позволяват да предположим, че преходът на членовете на групата от създаване на визуални образи към други видове творческа експресия в повечето случаи се случва спонтанно. Отбелязанато от Макниф последователност от действия на участниците в арт-терапевтичните сесии за нас е закономерна, доколкото в много случаи отразява динамиката на прехода от заобикалящата ни реалност към драматичната.   Доколкото проективно-знаковата и проективно-символната експресия се явява “по-безопасен” способ на комуникация в сравнение със сензомоторната и драматическо-ролевата експресия…Съвременните форми на творческа експресия спомагат да се разширят и задълбочат визуалните образи, както и те да бъдат използвани за по-динамично взаимодействие на членовете на групата както помежду им, така и в отношенията им с психотерапевта.

   Освен това, визуалните образи в значителна степен позволяват да се структурира това взаимодействие, като му придават определена тоналност, насоченост – те са своеобразен “сценарий” или “пролог” за по-нататъшните действия на членовете на групата. В някои случаи визуалните образи могат същода се явяват своеобразна “декорация” за следващо драматично действие с ритуален характер. Подобно на визуалните образи, които се използват в шаманската практика в качеството им  на “пътеводител” в друга реалност, така и в психотерапевтичната работа визуалните образи нерядко се използват в качеството им на “гаранти” за излизането на участниците в групата от драматичната реалност и връщането им към първичното усещане на собственото „Аз“.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s