365 дни на психотерапията: 345 – Кататимни образни преживявания по Лойнер

Автор на тази методика, наричана още „Символ-драма” («Symboldrama») и представляваща сама по себе си един от най-успешните опити да се систематизират „сънищата наяве”  («грез наяву»), се явява Лойнер (Лейнер, Leuner H., 1980). Концептуално в нейната основа лежи моделът на аналитичната психодинамика. Методиката за първи път е публикувана от автора през 1954 г., като постепенно бива … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 345 – Кататимни образни преживявания по Лойнер

365 дни на психотерапията: 344 – Катартическа психотерапия

Под този термин се обединяват психотерапевтичните методи, които използват в качеството на принцип на лечебната техника катарзисът (катарсис) – отреагиране, абреакция  (Атанасов Ат., 1990). Периодът на научното изследване на К. П. обикновено се свързва с името на Фройд (Фрейд, Freud S.). Около 1880 г. Той започва своята работа съвместно с Бройер (Брейер, Breuer J.),  и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 344 – Катартическа психотерапия

365 дни на психотерапията: 343 – Катарзис

Психотерапевтичният смисъл на понятието К. се заключава в емоционалното разтърсване, изпитвано от даден човек под въздействието на вторичното преживяване на лични патогенни и (или) стресогенни афекти, които служат като източник на психична травма, и в последващото им адекватно отреагиране, т.е. освобождаване от болестотворните симптоми. К. се явява както целенасочен процес на организирано лечебно въздействие, така … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 343 – Катарзис

365 дни на психотерапията: 342 – Йога

Специален санкритски термин за обозначаване на психотехника, ориентирана конкретно върху постигане на дълбинни трансперсонални състояния на съзнанието. Буквалният превод означава „връзка, съединение”, разбирано по-широко като „свързване в едно, обединяване на чувствата, мислите и психичните фактори изобщо и тяхното съсредоточаване върху единствения обект на съзерцание”  (Торчинов Е. А., 1997). Погрешната аналогия на етимологичните двойки „йога-връзка” («йога— … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 342 – Йога

365 дни на психотерапията: 341 – Интеракционна психотерапия

Методът е разработен от Хайгл-Еверс и Хайгл ((Хайгл-Эверс и Хайгл (Heigl-Evers A., Heigl F. S.)) и по същество представлява самостоятелен вариант на груповата психоаналитична психотерапия (психоаналитическая психотерапия). Моделът на И. П. заема своя собствена „ниша” в психотерапевтичните структури, отличавайки се както от комуникативно-активиращите подходи, основани предимно на поведенчески и психодраматични прийоми, така и от класическите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 341 – Интеракционна психотерапия

365 дни на психотерапията: 340 – Интензивен психотерапевтичен живот по Алексейчик

Методика, разработена от литовския психотерапевт Алексейчик ((Алексейчик, Alekseicik A. E.)) за организация на терапевтични общности в психотерапевтичните отделения и на групова психотерапия (групповая психотерапия) при пациенти с неврози и с други гранични разстройства. И. Т. Ж, П. А. е ярък пример за еклектична психотерапия (еклектическая психотерапия), която съчетава прийомите на гещалт-терапията (гештальт-терапия) и психодрамата (психодрама), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 340 – Интензивен психотерапевтичен живот по Алексейчик

365 дни на психотерапията: 339 – Интензивна психотерапия по Фром-Райхман

Основана е на психоаналитичната теория на Фройд (Фрейд, Freud S.) и с психоаналитично-ориентираните концепции на неговите последователи, в частност на тези на интерперсоналната психотерапия на Съливан (интерперсональная психотерапия Салливана, Sullivan H. S., 1953). Принципите на интензивната психотерапия са формулирани от Фром-Райхман (Фромм-Райхманн, Fromm-Reichmann F., 1951) в резултат на многогодишния опит в прилагането на тази концепция … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 339 – Интензивна психотерапия по Фром-Райхман